Direct contact: 06 55 34 76 65

Aanpak

Mijn coachtrajecten kenmerken zich door een diepe betrokkenheid bij de deelnemer, ingebed in de organisatie-context en doelen.

Resultaatgerichtheid: starten met de meetlat

Samen met de deelnemer en leidinggevende maak ik in een driegesprek een analyse van de huidige situatie en bepalen wij de meetlat. Dit leidt tot een helder kader waarbinnen wij werken, duidelijk voor alle partijen en flexibel genoeg om ruimte te laten voor verrassingen.

Persoonlijke aandacht: coach met ervaring

Het aantal coachmethodieken en instrumenten om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer te begeleiden en de ervaring die ik heb in het toepassen hiervan is groot. Ik zorg voor een passende aanpak die is afgestemd op de individuele deelnemer.

Veilige context: creëren van een leerklimaat

Ik bied een veilige en prettige omgeving  waarin mensen uitgenodigd worden hun verhaal te doen en hun authentieke drijfveren te onderzoeken. Ik luister kritisch, houd spiegels voor en werk aan het vergroten van zelfinzicht waardoor mensen van binnenuit kunnen groeien.

Efficiëntie: kortdurend en concreet

Ik geloof in het effect van kortdurende, oplossingsgerichte trajecten gericht op concrete doelen. Trajecten hebben vaak een tijdspanne van 4 maanden, waarin gemiddeld 6 bijeenkomsten plaatsvinden.

Verankering: eindevaluatie met de opdrachtgever

Alle trajecten zie ik als onderdeel van een (continu) ontwikkelproces van een medewerker. Dit gaat ook door als mijn begeleiding ten einde is. Door de eindevaluatie met de opdrachtgever begeleid ik de overdracht: hoe kunnen we het behaalde resultaat in de praktijk bekrachtigen en hoe kan de deelnemer zich blijven ontwikkelen?

WerkenmetWAAR
Rhijngeesterstraatweg 40d
2341 BV Oegstgeest
Route / Mail
Mandy Oostlander is als registerpsycholoog arbeid en organisatie aangesloten bij het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Lees ook mijn algemene voorwaarden.